Zooca Original en bærekraftig kilde til omega-3. Bilde av trålpose under havoverflaten.

En bærekraftig kilde til omega-3

Kategori: 

Zooca® Original er skånsomt produsert fra bærekraftig høsting av zooplanktonet Calanus finmarchicus, også kjent som raudåte.

Selskapets forskning igjennom de siste 20 årene har resultert i at vi kan høste på en måte som er skånsomt både for miljøet og livet i havet.

I 2020 var innblanding av andre arter på kun 0,6 %. Dette er en mye lavere innblanding enn hva man finner for eksempel i rekefiske og de fleste andre store fiskeriaktiviteter.

Calanus finmarchicus - en bestand i svært godt hold

Zooplanktonet Calanus finmarchicus, også kaldt raudåte, har en livssyklus på ca. ett år. Den har en stabil og rask reproduksjon med et så enormt omfang at tallene er vanskelige å forholde seg til.

Bestanden som overvintrer i dypet av Norskehavet er på 30-50 millioner tonn. Hver vår stiger denne enorme biomassen til overflaten for å beite på planteplankton. Det er da reproduksjon starter.

I Norskehavet er det estimert at på denne tiden av året øker bestanden til nesten 300 millioner tonn pr år.

Årlig høstes omtrent 1500 tonn av Zooca, noe som tilsvarer 0,0005 % av den årlige reproduksjonen. Oversatt betyr det at av 200.000 individer høster vi 1 raudåte.

Dette er en svært liten andel av bestanden og vi kan trygt si at dette ikke har noen konsekvens for bestanden. Heller ikke for de artene som lever av raudåta.

Hva legger Zooca i bærekraftig høsting?

Det er mange tolkninger av hva bærekraft er. For oss som produserer og selger produkter av raudåte er det 3 viktige forhold som vi etterlever.

  1. Høstingen av Calanus finmarchicus skal være bærekraftig. I det legger vi at høstingen kan fortsette på ubestemt tid og at bestanden forblir produktiv og levedyktig.
  2. Vi skal minimere miljøpåvirkningen. Høstingen skal gjennomføres på en slik måte at det ikke påvirker andre arter og organismer negativt. Innblandingen skal være så liten som mulig, og vi skal være sikre på at høstingen ikke påvirker tilgangen på mat fra andre arter som lever i eller av havet.
  3. Høstingen skal følge et føre-var prinsipp. Det skal være gode bestandsvurderinger for raudåta. Vi skal sikre at høstingen følger råd, lover og forskrifter, samt tilpasse oss endringer i miljøforhold.

Utnyttelse av zooplanktonet Calanus finmarchicus

Norsk forskning siden 2002 har gitt verdifull informasjon til bærekraftig forvaltning av næringsressursen zooplanktonet utgjør.

Siden plankton er så rent og inneholder så stor mengde av de essensielle fettsyrene både fisk, dyr og mennesker trenger har forskningen siden 2002 fokusert på hvordan denne ressursen kan utnyttes som næringsmiddel.

Les mer om zooplanktonet;

Les mer om våre produkter

For deg som er opptatt av god helse

Zooca® Original inneholder uraffinert Calanusolje samt vitamin D3 fra alger. Passer for deg som ønsker å gjøre noe godt for egen helse og leve et aktivt liv.
Les mer

For deg som vil ta treningen til nytt nivå

Zooca® SPORT inneholder uraffinert Calanusolje samt utvalgte vitaminer, mineraler og antioksidanter. For deg som vil sikre deg sunne næringsstoffer som støtter trening.
Les mer

Siste artikler

Behold styrken i musklene
Vi har rundt 650 viljestyrte muskler, altså muskler som vi selv aktivt kan bevege. Den viktigste muskelen i kroppen er hjertet, mens setemuskelen er den størs...
Hva er marine polikosanoler
Hva skiller Calanusoljen fra andre kilder til omega-3? Og hva er egentlig polikosanoler? Voksesterne i Calanusoljen i Zooca® Original inneholder en stor mengde...
© 2002 - 2023 • Zooca® Calanus AS, orgnr. 984 468 970 MVA
crossmenu