Calanusoljen inneholder mer enn omega-3. Oljen har en helt spesiell sammensetning av næringsstoffer ut over omega-3 som du ikke finner i andre typiske omega-3-produkter på markedet.

Calanusoljen

- en unik kilde til omega-3

20 års norsk forskning ligger bak utviklingen av Zooca® Calanus Oil, hovedingrediensen i Zooca® Original og Zooca® SPORT.

Zooca® Calanus Oil er en ny generasjon omega-3, utvunnet fra det lille zooplanktonet Calanus finmarchicus (raudåte).

Bestanden av Calanus finmarchicus utgjør en enorm og bærekraftig ressurs i Norskehavet. Høstingen foregår på en miljøvennlig måte i svært lav hastighet slik at fisk kan svømme unna.

Calanusoljen inneholder mer enn omega-3. Oljen har en helt spesiell sammensetning av næringsstoffer ut over omega-3 som du ikke finner i andre typiske omega-3-produkter på markedet.

Calanusolje i små kapsler med uraffinert Omega-3 tilsatt vitamin D3 fra alger
Det knøttlille zooplanktonet på 2-3 mm er nest nederst i næringskjeden og spiser planteplankton. Zooplanktonet har en livssyklus på kun 1-1,5 år. Renheten i zooplanktonet gjør derfor at Calanusoljen i Zooca® produktene ikke krever rensing eller raffinering. Dette gjør at alle de opprinnelige næringsstoffene blir bevart i sin naturlige form.

Uraffinert omega-3

Det knøttlille zooplanktonet på 2-3 mm er nest nederst i næringskjeden og spiser planteplankton. Zooplanktonet har en livssyklus på kun 1-1,5 år.

Renheten i zooplanktonet gjør derfor at Calanusoljen i Zooca® produktene ikke krever rensing eller raffinering. 

Dette gjør at alle de opprinnelige næringsstoffene blir bevart i sin naturlige form.

40 ulike fettsyrer

Calanusoljen inneholder over 40 ulike fettsyrer. Foruten de velkjente omega-3-fettsyrene EPA og DHA inneholder den også omega-3-fettsyren stearidonsyre (SDA) og mange andre sunne fettsyrer.

I tillegg inneholder Calanusoljen fra naturens side blant annet astaxanthin, ketolinsyre og polikosanoler. Dette store spekteret av ulike næringsstoffer finner du ikke i tran eller andre omega-3-produkter.
Calanusoljen inneholder over 40 ulike fettsyrer. Foruten de velkjente omega-3-fettsyrene EPA og DHA inneholder den også omega-3-fettsyren stearidonsyre (SDA) og mange andre sunne fettsyrer. I tillegg inneholder Calanusoljen fra naturens side blant annet astaxanthin, ketolinsyre og polikosanoler. Dette store spekteret av ulike næringsstoffer finner du ikke i tran eller andre omega-3-produkter.
Zooca® er et godt alternativ til tran, fiskeolje, krillolje, selolje og høykonsentrerte omega-3 produkter. Zooca® skiller seg fra andre omega-3 produkter ved at den inneholder mer enn bare omega-3.

Forskjell i kilder til omega-3

Zooca® er et godt alternativ til tran, fiskeolje, krillolje, selolje og høykonsentrerte omega-3 produkter.

Zooca® skiller seg fra andre omega-3 produkter ved at den inneholder mer enn bare omega-3.

Calanusoljen i Zooca® er unik fordi den er uraffinert og derfor bevares alle næringsstoffene i sin naturlige form.

Bærekraftig omega-3

Bærekraftig ressurs

Calanus finmarchicus er en av verdens største uutnyttede bestander. Den er utbredt i hele Nord-Atlanteren med hovedtyngden av bestanden utenfor Nord-Norge.

Zooplanktonet Calanus finmarchicus er kilden til nesten all omega-3 i havet utenfor Norge. Den reproduserer seg med ufattelige 300 millioner tonn hvert år, og er derfor en av verdens største fornybare marine ressurser. Likevel har den ikke vært benyttet før nå!

Vi i Zooca er de eneste i verden som råder over egen innhøstingsteknologi av raudåte. Det forplikter! Vi har derfor stort fokus på bærekraft.

I dag høstes det omtrent 1500 tonn årlig, noe som tilsvarer 0,0005% av bestanden. Det betyr at av 200.000 individer høster vi kun 1. Derfor kan vi trygt si at høstingen ikke har noen konsekvens for bestanden, eller de artene som lever av den.

Raudaate - unik kilde til omega-3 Calanus finmarchicus er en av verdens største uutnyttede bestander. Den er utbredt i hele Nord-Atlanteren med hovedtyngden av bestanden utenfor Nord-Norge. Zooplanktonet Calanus finmarchicus er kilden til nesten all omega-3 i havet utenfor Norge. Den reproduserer seg med ufattelige 300 millioner tonn hvert år, og er derfor en av verdens største fornybare marine ressurser. Likevel har den ikke vært benyttet før nå!

Produsert i Norge

Calanusoljen har kort vei fra havet til ferdig produkt. Zooplanktonet høstes langs kysten av Nord-Norge og ned til Mørekysten.

Raudåta fryses ned umiddelbart etter at den er tatt om bord på fiskefartøyet. Den leveres til oppbevaring på fryselager til den tas inn for videre produksjon i selskapets fabrikk på Sortland i Vesterålen.

Her skjer utvinningen av oljen på en skånsom måte kun ved hjelp av forsiktig oppvarming og enzymer for å skille den fettrike oljen fra proteiner og skallrester. Vi utnytter hele raudåta og det eneste restproduktet er vann.

Calanusoljen har kort vei fra havet til ferdig produkt. Zooplanktonet høstes langs kysten av Nord-Norge og ned til Mørekysten. Raudåta fryses ned umiddelbart etter at den er tatt om bord på fiskefartøyet. Den leveres til oppbevaring på fryselager til den tas inn for videre produksjon i selskapets fabrikk på Sortland i Vesterålen.

Bærekraftig og miljøvennlig høsting

Vi benytter moderne teknologi for innhøsting av zooplanktonet. Både redskapene og fangstprosessen er utviklet for å unngå bifangst under høstingen.

Fangsten foregår i meget lav fart på ca 1 knop. På grunn av lav fart under høstingen bruker fartøyene mindre drivstoff, noe som bidrar positivt til miljøet.

Dette sparer drivstoff for båtene og det gjør også at alle organismer som kan svømme klarer å slippe unna. Dette er svært viktig for å unngå å få bifangst av andre fiskearter.

Etter hvert hal tas det prøver som rapporteres til Havforskningsinstituttet. Det er tillatt med bifangst på 10%, men resultatene viser at bifangsten over de siste årene ligger under 2%.

Det er populært å kalle seg bærekraftig – Zooca® har som mål å være det på alle plan.

Les mer om våre produkter

For deg som er opptatt av god helse

Zooca® Original inneholder uraffinert Calanusolje samt vitamin D3 fra alger. Passer for deg som ønsker å gjøre noe godt for egen helse og leve et aktivt liv.
Les mer

For deg som vil ta treningen til nytt nivå

Zooca® SPORT inneholder uraffinert Calanusolje samt utvalgte vitaminer, mineraler og antioksidanter. For deg som vil sikre deg sunne næringsstoffer som støtter trening.
Les mer
© 2002 - 2024 • Calanus AS, orgnr. 984 468 970 MVA
crossmenu