Høsting av raudåte tidlig vår i Steigen

Godt for planeten

Vår aktive ingrediens er Zooca® Calanus® Oil. Dette råstoffet høstes fra raudåta, en av verdens største uutnyttede marine ressurser. Det kan derfor høstes store mengder av denne arten uten at det vil skade havets økosystem. 

Det er populært å kalle seg bærekraftig – Zooca® har som mål å være det på alle plan.

En uutnyttet bestand kan gi planeten mer balanse

Verdens befolkning vokser, og med det følger en rekke utfordringer. En av disse er mat!

Dagens landbaserte matproduksjon er allerede presset, og fremtidens befolkningsvekst vil øke presset ytterligere. 

Løsningen på dette blir et mer balansert kosthold, hvor plantebasert næring får en mer sentral rolle.

De positive mulighetene i et mer marint basert kosthold er også enormt. Raudåta har en årlig reproduksjon på ufattelige 300 millioner tonn, hvor vi høster 0,0005 prosent av denne.

Potensialet raudåta har som kilde til essensielle næringsstoffer – både for mennesker, fiskeoppdrett og dyrefôr – er med andre ord like stort som raudåta er liten.

Enorm interesse for en knøttliten skapning

Raudåta (Calanus finmarchicus) ble klassifisert av biskop Johan Ernst Gunnerus i 1767 og har vekket nysgjerrighet siden.

Artens sentrale betydning for alt marint liv har vært kjent lenge, og i kjølvannet av dette dukket flere spennende temaer opp. Var det en måte å utnytte denne enorme ressursen på, som både rettet opp ubalansen i havets økosystem og samtidig lettet trykket på dagens tradisjonelle produksjon av menneskelig føde?

Slik ble forskningsmiljøet om Raudåta i Tromsø og Trondheim skapt for ca. 20 år siden. I dag er det et dynamisk, kompetent og bredt forskningsmiljø som arbeider for å begrense overfiske og fortsatt kunne klare å brødfø verdens økende befolkning.

Men også arbeide for å kunne utnytte en så enorm ressurs med tanke på helse og inntak av sunne næringsstoffer.

Bærekraftig høstet i havet vi elsker

Raudåte blir høstet utenfor kysten av Nord-Norge, landsdelen vi selv bor i og er knyttet til. 

Nordlendinger har levd på og av sjøen i årtusener og gjør det fremdeles, noe som i stor grad er med på å prege hvordan vi høster raudåta, som vi utvinner Zooca® Original fra.

Vi gjør alt vi kan for å unngå bifangst av annet maritimt liv, blant annet med avansert sonarteknologi som viser ulike bestander i havlagene.

Vi drar også nytte av erfaringen nordnorske fiskere har gjort i generasjoner, og opererer aldri i områder som erfaringsmessig inneholder yngel. 

Og når vi foredler oljene vi bruker i produktet Zooca® Original, skjer dette ved hjelp av varmt vann og enzymer. Dette er en prosess som ikke skader miljøet på noe vis. Du sager ikke av grenen du sitter på – og vi skader heller ikke havet vi lever av.

Gaven naturen gir.
Igjen og igjen.

Calanus finmarchicus har en livssyklus på 1 til 1,5 år. Dette sørger for en stabil og rask reproduksjon. 

Arten har et så enormt omfang at tallene er vanskelige å forholde seg til. Reproduksjonen i Norskehavet blir estimert til å være nesten 300 millioner tonn i året. 

Vår årlige innhøsting begrenses til omtrent 1500 tonn, som tilsvarer 0.0005 prosent av den årlige reproduksjonen. 

Slik får vi et regnestykke som går i pluss med to streker under svaret – Zooca® er i stand til å bidra til menneskers helse, uten å skade økosystemet.

Zooca® er sertifisert
Friend of the Sea

Friend of the Sea er en internasjonalt anerkjent, ideell organisasjon som jobber for å bevare det globale marine økosystemet og den marine naturen. 

Friend of the Sea driver ledende sertifiseringsprosjekter som verifiserer og bekrefter seriøsiteten til fiskerier og produsenter av omega-3 fiskeoljeprodukter. 

For å motta denne ettertraktede sertifiseringen må en bedrift tilfredsstille disse kravene:

  • Produktet må komme fra bestander som ikke er overfisket
  • Fiskemetoden må forhindre bifangst av truende arter
  • Fangsten må drives med metoder som reduserer påvirkningen av økosystemer
  • Produksjonen må reflektere energieffektivitet
  • Firmaets praksis må inkludere høye standarder for sosial ansvarlighet
Friend of the sea logo

Når vi mottar denne sertifiseringen, blir vi selvsagt glade. Det betyr at vi er med på å gjøre en jobb som vår felles fremtid er avhengig av.

© 2002 - 2024 • Calanus AS, orgnr. 984 468 970 MVA
crossmenu