Solnedgang over stille hav i Nord-Norge. Artikkelen omhandler sertifiseringer av Calanusoljen, Zooca® produkter og selskapet Calanus AS

Sertifiseringer

I Zooca® er vi brennende opptatt av kvalitet i alle ledd - fra produkt til opplevelse av selskapet.

Selskapet har jevnlige revisjoner og sertifiseringer. Det gjøres grundig gjennomgang av alle sider ved virksomheten av nøytrale tredjeparter. Disse gjennomgangene bekrefter at virksomheten opererer i samsvar med bærekraftsprinsipper og innenfor gitte retningslinjer.

Relevante sertifiseringer og medlemskap:

Informed Sport
Friend of the Sea
Trygg e-Handel
Calanus har egen fabrikk for foredling av Calanusoljen. Eneste fabrikk i verden for foredling av raudåte (Calanus finmarkicus)
Logo: Informed Sport. Sertifisering av kosttilskudd som tillates brukt i idrett. Zooca® produkter er sertifisert av Informed Sport.

Informed Sport sertifisert

Vi sikrer oss at produktet ikke inneholder forbudte stoffer som står på listen til WADA (World Anti-Doping Agency). Derfor sender vi prøver av hver eneste batch til Storbritannia for analyse. Produktet gjennomgår en møysommelig og tidkrevende prosess som kreves for å motta sertifisering fra Informed Sport.

Informed Sport analyserer næringstilskudd for å sjekke om de inneholder ulovlige substanser, og er det eneste globale programmet som tester og sertifiserer hvert eneste vareparti av et produkt før det slippes på markedet. Når du ser logoen til Informed Sport på en innholdsfortegnelse eller emballasje, kan du være trygg på at produktet har gjennomgått omfattende undersøkelser.

For å bekrefte at det eksakte produktet du holder i hendene har blitt undersøkt, kan du søke etter forsendelsesnummeret på nettsiden til Informed Sport. Når du bruker hvilket som helst Zooca® produkt, kan du være trygg på at våre kapsler ikke inneholder virkestoffer WADA har på sin liste over forbudte substanser. Det er fint å vite – uansett om du er hobbymosjonist eller konkurrerer på høyt nivå.

Informed Sport er et globalt sertifiseringsprogram som tester og sertifiserer sports- og kosttilskudd. Informed Sport ble etablert i 2008 av en av verdens ledende laboratorier innen dopingkontroll, LGC (tidligere HFL Sports Science).

Friend of the Sea sertifisert

Friend of the Sea er en internasjonalt anerkjent, ideell organisasjon som jobber for å bevare det globale marine økosystemet og den marine naturen.

Friend of the Sea driver ledende sertifiseringsprosjekter som verifiserer og bekrefter seriøsiteten til fiskerier og produsenter av omega-3 fiskeoljeprodukter.

For å motta denne ettertraktede sertifiseringen må en bedrift tilfredsstille disse kravene:

  • Produktet må komme fra bestander som ikke er overfisket
  • Fiskemetoden må forhindre bifangst av truende arter
  • Fangsten må drives med metoder som reduserer påvirkningen av økosystemer
  • Produksjonen må reflektere energieffektivitet
  • Firmaets praksis må inkludere høye standarder for sosial ansvarlighet

Når vi mottar denne sertifiseringen av Zooca® - Calanus AS, blir vi selvsagt glade. Det betyr at vi er med på å gjøre en jobb vår felles fremtid er avhengig av.

Trygg e-handel

Trygg e-Handel

Zooca® Calanus AS er medlem av Trygg e-Handel. Og har vært det i flere år nå.
Vår erfaring er at våre kunder setter pris på at vi tar kundenes rettigheter og lovverket på alvor.

Trygg e-Handel er en godkjenningsordning for nettbutikker. Denne godkjenningen følges opp jevnlig. Godkjenningen inndras for medlemsbedrifter som ikke følger kravene som er satt.

Når du trykker på Trygg e-Handel sin logo, sendes du til Trygg eHandel sin nettside og du kan se Calanus AS sin godkjenning.

Virke er en næringsorganisasjon og bindeledd mellom selskaper og myndighetene. Virke e-Handel har i alle år hatt strenge krav til sine medlemmer med hensyn til oppfølging av gjeldende lover og regler.

Les mer om våre produkter

For deg som er opptatt av god helse

Zooca® Original inneholder uraffinert Calanusolje samt vitamin D3 fra alger. Passer for deg som ønsker å gjøre noe godt for egen helse og leve et aktivt liv.
Les mer

For deg som vil ta treningen til nytt nivå

Zooca® SPORT inneholder uraffinert Calanusolje samt utvalgte vitaminer, mineraler og antioksidanter. For deg som vil sikre deg sunne næringsstoffer som støtter trening.
Les mer
© 2002 - 2024 • Calanus AS, orgnr. 984 468 970 MVA
crossmenu