Nyheter

Erna Solberg gratulerer Zooca med verdens første raudåtefabrikk

Statsminister Erna Solberg ble vist rundt på fabrikken av Produksjonsdirektør Snorre Angel i Zooca.
Statsminister Erna Solberg var fredag 6. august på besøk på verdens første fabrikk for raudåte som starter produksjonen nå i august. Statsministeren sa hun var imponert over innovasjonskraften i næringen, og at den nye fabrikken vil skape nye og viktige arbeidsplasser og flere eksportinntekter for Norge.

Raudåte, et ørlite zooplankton, er trolig den største og viktigste marine ressursen på den nordlige halvkulen. På verdens første raudåtefabrikk som ligger på Sortland i Vesterålen, skal Zooca produsere en helt unik marin olje. I flere kliniske studier har oljen vist helt nye helseeffekter hos mennesker. Derfor startet vi verdens første raudåtefabrikk!

Solberg understreker at Norge alltid har vært en stor fiskeri- og sjømatnasjon. Zooca skriver nå et nytt kapittel i denne stolte historien. Hun sier at det er viktig for Norge at vi utnytter våre fiskeriressurser på en bærekraftig måte. På den måten skapes nye arbeidsplasser og verdier. Når raudåte i tillegg har vist seg å ha gode helseeffekter, kan det ikke bli bedre. Solberg gratulerte Zooca og gründerne med innsatsen og med ny fabrikk.

– Jeg vil takke regjeringen for å ha åpnet for bærekraftig kommersiell fangst av raudåte. Vi hadde ikke kunnet åpne denne fabrikken uten tilgang på tilstrekkelig råstoff. Vi lover å forvalte denne muligheten bærekraftig, og vi lover å skape nye arbeidsplasser og inntekter til Norge, sier adm. dir Siv-Katrin Ramskjell i Zooca.

Adm. dir Siv-Katrin Ramskjell i Zooca

Raudåteeventyret

– Da vi startet i 2002 var det ikke selvsagt at raudåte kunne bli en viktig marin ressurs med svært gode helseeffekter. I samarbeid med forskningsmiljøer ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø, har vi gjennomført banebrytende forskning. Resultatet ser vi i dag – en topp moderne fabrikk, som er strømlinjeformet og fullautomatisert for effektiv produksjon av oljer med gode helseeffekter, sier gründer og professor Kurt Tande.

Gründer og professor Kurt Tande

– For Sortland kommune er det både anerkjennende og spennende at Zooca valgte å realisere sin nye fabrikk her. Bedriftens kompetanse, vektlegging av og erfaring innen utviklingsarbeid er positivt for regionen og vil kunne gi mulighet for økt aktivitet basert på råstoff fra havet. I kombinasjon med ny teknologi ser vi at det gir grunnlag for nye sjørelaterte produkter av høy kvalitet i et globalt marked, sier ordfører Karl-Erling Nordlund.

Ordfører i Sortland kommune Karl-Erling Nordlund

Fabrikken starter full produksjon den 30. august og får da besøk av fiskeriministeren.

Fakta om raudåte

  • Raudåte (Calanus finmarchicus) er et lite zooplankton som finnes i store mengder i norsk farvann.
  • Raudåten fornyes årlig med ca. 300 millioner tonn biomasse, og lang under èn prosent av dette blir høstet kommersielt.
  • Raudåte kan bli en viktig ressurs for å sikre det fremtidige matbehovet i verden.

Lær enda mer om raudåten her.

Bilde av Zooca eske

Prøv Zooca® Original i 60 dager for kun 199,-

Multinæring fra zooplankton. Godt for hjertet, muskelfunksjonen, benbygningen, immunsystemet og planeten. Bestill i dag til intropris.

EPA og DHA bidrar til hjertets normale funksjon. Den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 250 mg EPA og DHA. Vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon. Vitamin D bidrar til å opprettholde normal muskelfunksjon. Vitamin D bidrar til å opprettholde normale knokler.