Bærekraft

Omega-3 fra raudåte med Professor Jan Raa

Calanus finmarchicus i Zooca® Original hadde jo en fantastisk fordel. Du kan rett og slett bare varme det hele opp, få ut oljen, sentrifugere den, også har du oljen slik som naturen laget den. Ikke noe fiks fakseri.

Ikke noe sånne industrielle prosesser som endret på noe som helst. Den inneholdt alt, rett og slett.

Jan Raa, Professor i Mikrobiologi & Marin biokjemi; initiativtager Calanus AS

Få, om noen, har etterlatt seg et større fotavtrykk innen marin forskning i Norge enn det Professor Emeritus Jan Raa har gjort. 

Professor Jan Raa har grunnutdannelse innen kjemi og biokjemi. Han har i et langt yrkesliv jobbet som lektor i cellebiologi, professor i mikrobiologi og marin biokjemi. Han har i tillegg vært forskningsdirektør på Nofima og næringsinstituttet i Bergen.

Levende opptatt av helse og bruk av naturressurser

Hele hans aktive yrkeskarriere har vært preget av en lidenskap og entusiasme for å forstå nye sammenhenger mellom kjemi og biologi. Hvordan kan dette bidra til bedre helse hos folk flest samtidig som man ivaretar og utnytter nye naturressurser.  Kort sagt; Jan Raa har en interesse for alt som foregår nede i havet!

Det som vekte min store interesse i zooplanktonet Calanus finmarchicus var at vi snakket om Nord-Atlanterens desidert største biologiske ressurs. Hvordan lever den? Hvordan blir calanus fordøyd?

Jan Raa, Professor

Oljen i Zooca er akkurat sånn naturen har laget den

Han utdyper videre: «Noe av det som ganske tidlig ble klart for meg og for de andre her det var at fettet som, eller oljen som fins i zooplankton er helt annerledes enn olje som finnes i torskelever og i andre marine kilder.

Den er bundet i såkalte voksestere.  Den eksisterer som fettdråper som ikke lar seg blande med fett og som egentlig inneholdt alt det som denne oljen inneholdt fra naturens side.

Det er sånn som naturen laget den. Andre oljer, marine oljer, som tran fra lever, torskelever, den må renses for miljøgifter, filtreres og så behandles.»

St. Olavs Orden for forskning og utvikling innen biomarin sektor

Det kongelige hoff kunngjorde 30. april 2010 at kongen har utnevnt Jan Raa til kommandør av St. Olavs Orden for forskning og utviklingen innen den biomarine sektor.

Det ble samtidig sagt at det ved beslutning om tildeling er lagt vesentlig vekt på at Raa har vært en idéskaper og bidragsyter til å modernisere og å gi fiskeri- og havbruksnæringen nye utviklingsplattformer. (Kilde: Wikipedia)

Bilde av Zooca eske

Prøv Zooca® Original i 60 dager for kun 199,-

Multinæring fra zooplankton. Godt for hjertet, muskelfunksjonen, benbygningen, immunsystemet og planeten. Bestill i dag til intropris.

EPA og DHA bidrar til hjertets normale funksjon. Den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 250 mg EPA og DHA. Vitamin D bidrar til immunsystemets normale funksjon. Vitamin D bidrar til å opprettholde normal muskelfunksjon. Vitamin D bidrar til å opprettholde normale knokler.